Условия за кредит

4.7/5 - (8 votes)

От гледна точка на законоустановения ред, съвременните условия за отпускане на кредит, са свързани със сумата и срока на кредита. Те са особено важни при големите заеми, при които има и доста ограничителни правила.

Бързи кредити условия

Някои основни условия, общи за всички фирми за бързи заеми, са: българско гражданство, минималната възраст от 18 години (при някои фирми може да достигне 21-23 години) и максималната възраст (обикновено варира между 65 и 75 години в края на периода на изплащане). Разбира се, трябва да имате валидна лична карта. Фирмите нямат условие да имате постоянен доход от официална трудова заетост и стаж на последната позиция, както банките. Кредитните компании смятат за приемлив всякакъв вид доход (пенсии, заплати, издръжки, осигуровки, хонорари, обезщетения, наеми, дивиденти, авторски права и др.).

Банките ще искат от вас да докажете чрез извлечение по сметка, че имате стабилен доход, за да можете да изплатите заема. Също така правят проверка в ЦКР и ще ви откажат, ако сте в черния списък и името ви фигурира там като лош платец. Те могат да ви откажат и ако имате твърде много други текущи заеми. Добре е да знаете, че някои банки могат да правят изключения при определени условия или срещу гаранции. Фирмите са доста по-либерални и условията при тях са сведени до минимум.

Условия за рефинансиране на кредит

В случай, че имате стар кредит или няколко кредита, може да кандидатствате за кредит за рефинансиране от кредитна компания. Небанковите финансови институции имат много по-леки условия за теглене на кредит за рефинансиране от тях. Обикновено е достатъчно само да имате валиден документ за самоличност. Повечето небанкови дружества няма да ви откажат, дори ако имате други дългове или сте в черния списък на ЦКР.

Условия за безлихвен кредит

Безлихвен кредит отпускат най-бързо развиващите се и гъвкави фирми за бързи кредити. Техните условия за кандидатстване за безлихвен кредит са сведени до минимум, но за такъв заем с предимство са хората с добро ЦКР. Небанковите дружества не крият договорни клаузи, тъй като разбират, че прозрачността е много важна, особено в епоха, в която всеки има достъп до информация. И ако не знаете към коя институция да се обърнете, използвайте кредитен калкулатор, който ще ви покаже критериите за всяко отпускане на заем с лихва 0%.

Днес много потребители търсят безлихвени кредити и затова направихме списък с тези решения кредитиране при 0% лихва. Кандидатствайте директно от нашата платформа, като натиснете бутона Заяви и попълнете личните си данни.