Кредит без осигуровки

4.8/5 - (11 votes)

Бърз кредит онлайн без осигуровки

Мнозина си задават въпроса дали, в случай че не работят на трудов договор, могат да получат кредит без здравни осигуровки. На практика това условие е важно за банките, защото те проверяват дали клиентите имат кредитоспособност, също както дали имат непрекъснат осигурителен стаж и закъснели плащания към монополистите и доставчиците на услуги – ВиК, Електроснабдяване, мобилни оператори и т.н. По този начин те си създават профил за всеки отделен кредитоискател и преценяват дали да отпуснат заема.

Заем без осигуровки – колко реалистично е това?

Отпускането на традиционен банков кредит е дълга процедура, главно поради факта, че преди да получите пари трябва да съберете голям брой документи. Включително получаване на удостоверение за доход, копие от трудов договор и т.н., което отнема време. С тяхна помощ банковата институция се опитва да се защити и да се увери, че клиентът действително има достатъчно пари, за да изплати кредита.

Кой се интересува от заем без осигуровки?

По правило се изискват документи при получаване на кредит с големи суми, но някои банки са го включили в списъка със задължителни документи за всеки заем. Това условие е сериозен проблем за много кредитополучатели. Ето кой страда най-много от това, че трябва да притежава тези документи:

  • Работещите на свободна практика;
  • Частни предприемачи;
  • Служители, които нямат официален трудов договор;
  • Хора с постоянен пасивен доход;
  • Официално заети лица с минимална работна заплата (от които има много сред банковите клиенти).

Освен това, кандидатите за бързи кредити без осигуровки могат да са хора, които наскоро са започнали работа. Тъй като изискване за стаж на последната месторабота се изисква да бъде през последните шест месеца, просто ще бъде невъзможно за новопостъпилите на работа да получат банков заем.

Откъде мога да получа заем без осигуровки?

Най-лесният начин е да използвате услугите на финансиране от небанковите организации. Това са финансови институции, които отпускат малки заеми за кратък период от време. Тяхната отличителна черта е ориентацията на клиентите, защото те почти никога не изискват попечители, не работят с обезпечение и ви позволяват безопасно да вземете заем без да се интересуват дали в момента имате осигуровки или не.